باید و نباید ها در مورد واکس گوش

ساینسفا: واکس گوش یا سرومن توسط  یک روند طبیعی توسط بدن برای حفاظت و لوبریکن گوش ساخته میشود.بدون واکس گوش ٬ گوش ها خشک٬ خارش دار و مستعد عفونت می‌شوند.

اگرچه واکس گوش یک ماده مفید برای بدن است اما تولید بیش از حد واکس گوش سبب درد گوش ٬کاهش شنوایی٬ وزوز گوش٬ خارش و سرفه می شود.

خیلی از بیماران فکر می کنند با پاک کردن واکس گوش می‌توانند از تولید بیش از حد آن جلوگیری کنند بیماران گوش های خود را توسط اجسام مختلف تمیز می‌کنند در صورتی که نمی‌دانند تمیز کردن گوش باعث فشرده شدن سرومن گوش شده و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

بایدها و نبایدها در باره ی محافظت از گوش:

۱- از تمیز کردن گوش خود اجتناب کنید این کار باعث تحریک پذیری کانال گوش شما و در نتیجه عفونت گوش می شود.

۲- اجسام مختلف را وارد گوشی خود نکنید این کارسبب آسیب پوست داخلی گوش و کانال گوش و همچنین جابجایی استخوان های شنوایی و در نتیجه کاهش شنوایی می شود.

۳- در صورت احساس درد گوش٬ احساس پری گوش یا کاهش شنوایی به دنبال پزشک معتمد خود باشید تا علل مختلف کاهش شنوایی در شما بررسی شود و در صورت وجود  واکس زیاد در گوش شما از طریق روشهای  ایمن گوش شما را پاک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.