تاثیر دوستان بر الگوی ترس

ساینسفا: تحقیقات جدید نشان داده است که ارتباطات نزدیک بین کودکان باعث تغییر تفکر آنها در مورد خطرات می‌شود.

در این تحقیق بررسی شده است که ارتباطات نزدیک بین کودکان چگونه بر پاسخگویی آنها نسبت به ترس٬ هم در زمینه اعتقاد به ترس و هم در زمینه دوری از خطر احتمالی تاثیرگذار بوده است.

این تحقیقات که در دسامبر گذشته به چاپ رسیده برای اولین بار نشان داده است که دوستان نزدیک الگوی مشابهی در مقابل خطرات و ترسهای احتمالی در زندگی خود دارند که این به علت تاثیرگذاری مستقیم افراد به همدیگر است.

همه ما می‌دانیم که  کودکان بیشتر از افراد بزرگسال می‌ترسند و این ترس با گذشت زمان کمرنگ تر می شود ترس هایی مانند فوبیا جمعیت و اضطراب  در کودکی در ما شکل می‌گیرد تا بزرگسالی ادامه دارد.

قسمتی از ترس به علت مسائل ژنتیکی است ولی قسمت اعظم آن را از اطرافیان خود یاد می‌گیریم مانند اطلاعاتی که از مادر و پدر خود و یا دوستان نزدیک خود دریافت می‌کنیم.

این تحقیقات نشان داده است که رابطه ی نزدیک بین دوستان باعث تقسیم کردن تفکرات منفی و تفکرات امیدوار کننده می شود از همین تحقیق میتوان در درمان بیماران با فوبیای جمعیت و یا اضطراب استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.