ارتباط بین مصرف مواد مخدر و اسکیزوفرنی

ساینسفا:تحقیقات اخیر نشان داده است که نه تنها افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند تمایل بیشتری به مصرف مواد مخدر دارند بلکه کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند بیشتر به اسکیزوفرنی مبتلا می شود.

آمارها نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان مردمی که مبتلا به مسائل سایکوتیک هستند بیشتر از افراد معمولی جامعه است. همچنین مصرف این مواد باعث افزایش ریسک ابتلا به حمله های سایکوتیک در این بیماران می شود.

مصرف مواد مخدر باعث افزایش ۴۰ درصدی حملات سایکوتیک از جمله توهمات مختلف و همچنین بدبینی به دیگران٬در بیماران روانی می‌شود 

تحقیقات بر روی ژنوم این بیماران نیز نشان دهنده ارتباطات احتمالی است.

دکتر سوزی و تیم همراه وی از دانشگاه بریستول در انگلستان تحقیقات گسترده ای بر روی ژنتیک این بیماران انجام داده اند .نتیجه تحقیقات آنها نشان دهنده تاثیر غیرقابل انکار مواد مخدر در بیماران اسکیزوفرنی می باشد اگر چه آنها عوامل دیگری را نیز بر سلامت روانی این بیماران تاثیرگذار میدانند.

محققین دنبال فاکتورهای ژنتیکی بودند که بتوانند رابطه بین مصرف مواد مخدر و کسانی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند را پیش بینی کنند نتایج نشان دهنده این بود که مصرف مواد مخدر ممکن است باعث افزایش ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی شود همچنین نشان داد که کسانی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند تمایل بیشتری به مصرف مواد مخدر دارند.

خبرنگار امریکا نیوز از پروفسور مارکوس درباره چرایی این موضوع پرسیده است

پروفسور مارکوس که یکی از اعضای این تیم می باشد ٬دو احتمال را برای این موضوع بیان کردند دلیل اول می‌تواند یک خود درمانی توسط مواد مخدر در این جمعیت باشد به طوری که مصرف مواد مخدر نشانه ها و علائم را در این بیماران کاهش می‌دهد و دلیل دوم نیز ممکن است تمایل بیشتر افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به تجربه  توهم و نشانه های  سایکوتیک می باشد.

پروفسور مارکوس در ادامه اضافه کرده است که نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشیم تا میزان دقیق تاثیر گذاری مواد مخدر بر روی بیماران اسکیزوفرنی را دریابیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.