مقایسه ی میزان آلودگی در قسمتهای مختلف شهر

ساینسفا:طبق گزارش WHO الودگی هوا یک ریسک فاکتور بزرگ برای سلامتی انسان می باشد. آلودگی هوا سبب ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مرگ زودهنگام در جهان در سال ۲۰۱۲ بوده است.

آلودگی هوا مسبب بیماری هایی مثل سرطان ریه٬ اسم٬ بیماری های تنفسی دیگر و بیماری های قلبی می باشد که همه این بیماری ها می توانند مرگبار باشند.

در آمریکا آلودگی هوا هشتمین دلیل مرگ و میر به حساب می آید همچنین در لندن  مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا ۱۰ برابر بیشتر از مرگ به دلیل تصادفات خیابانی می باشد.

طبق تحقیقات دکتر پاراشانت کومار از دانشگاه جراحی انگلستان ٬بیست و پنج درصد از مواجهه ما با مواد آلوده کننده در هوا در زمان ماندن در ترافیک خیابانی می باشد.

میزان آلودگی هوا در تقاطع ها به دلیل تجمع ماشین ها ۲۹ برابر بیشتر از مسیرهای آزاد است .از طرفی رانندگان زمان بیشتری را نیز مجبور اند در این محیط ها بمانند  در نتیجه میزان مواجهه با آلوده کننده ها در تقاطع ها و پشت چراغ های راهنمایی ۴۰ درصد بیشتر از مسیرهای آزاد و مستقیم  است.

محققین در این مقاله چندین نوع تنظیمات تهویه ماشین را مورد بررسی قرار دادند .همچنین تاثیر آلودگی در تقاطع ها را بر روی افراد پیاده نیز مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان داده است که روشن کردن تهویه مطبوع باعث کاهش میزان ذرات درشت معلق هوا می شود از طرفی نیز باعث افزایش میزان ذرات ریز درون ماشین می شود.

بیشترین میزان آلودگی زمانی رخ می دهد که شیشه ها بالا باشد و تهویه مطبوع نیز روشن باشد در این شرایط ۷۶ درصد شانس استنشاق مواد مضر را افزایش می دهیم.

بهترین شرایط در زمان رسیدن به تقاطع ها این است که شیشه ها بالا باشد ولی تهویه مطبوع خاموش باشد یا حداقل در زمان روشن بودن تهویه مطبوع چرخش داخلی هوای ماشین نیز روشن باشد.

در پایان توصیه دکتر کومار و همکاران اش این است که برای رفت و آمد چه به صورت سواره و پیاده مسیرهای را  انتخاب کنید که کمترین تعداد تقاطع را داشته باشد و یا از چراغ های راهنمایی هوشمند در تقاطع ها استفاده کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.