مقایسه ی میزان آلودگی در قسمتهای مختلف شهر

ساینسفا:طبق گزارش WHO الودگی هوا یک ریسک فاکتور بزرگ برای سلامتی انسان می باشد. آلودگی هوا سبب ۳ میلیون و ۷۰۰

ادامه

تاثیر فولیک اسید بر کاهش بیماریهای مادرزادی

ساینسفا:فولیک اسید یک نوع ویتامین B است که بدن برای ساخت سلول های جدید بدان نیاز دارد برای همین  برای

ادامه