تاثیر عذای پر کالری بر عملکرد مغز و یادگیری

ساینسفا: تحقیقاتی که اخیراً در مجله journal brain  به چاپ رسیده غذاهای پر کالری و پر چرب باعث خراب شدن سیناپسها در نورون ها و اختلال در ارتباطات بین سلولهای مغزی می شود.مخصوصا در قسمت هایپو کامپ مغز که باعث اختلال در حافظه و یادگیری می شود. در ادامه این تحقیق عنوان می کند برای خنثی کردن این اثر باید دو ماه به رژیم غذایی کم کالری تغییر رژیم دهیم.

غذای پرچرب مهمترین علت چاقی است. یک سوم مردم آمریکا چاق هستند. این باعث نگرانی مردم این کشور شده است .قابل ذکر است که چاقی سبب افزایش ریسک ابتلا به دیابت سکته مغزی بیماریهای قلبی و انواع کنسر می شود.

بررسی اثرات مغزی رژیم غذایی پرکالری و کم کالری در موش ها:

نمونه ها به صورت تصادفی ازبین موش های نر انتخاب شدند آنها دو نوع رژیم غذایی داده شده است .یک گروه با رژیمی که ۱۰ درصد از چربی است و گروه دیگر ۶۰ درصد از آن.

غذاها از نظر محتوی آن شبیه غذاهای سالم و غذاهای فست فودی انسان انتخاب شدند.

وزن میزان جذب انسولین قند خون موش ها در هفته های چهارم و هشتم و دوازدهم اندازه گیری شد.به موازات این تحقیق محققان میزان عملکرد و هایپو کامپ موشها را نیز زیر نظر گرفتند.این سمت مسئول یادگیری و حافظه نیز هست.آنها برای بررسی عملکرد  هایپو کامپ میزبان مارکر های سیناپسی و سایتوکاینها که درالتهاب افزایش می یابد را اندازه گیری کردند.

  

چربی اضافی باعث تحریک سیستم ایمنی شده که باعث تخریب سیناپسها می شود:

در هفته های چهارم و هشتم میزان سیناپسها  تغییری نکرده اما موش ها در این مدت چاق تر شده بودند اما در هفته دوازدهم میزان سایتوکاین ها افزایش و میزان سیناپسها کاهش پیدا کرده بوده است که نشان دهنده التهاب و تخریب سیناپسها است.

این دانشمندان رژیم غذایی نیمی از موشهای دسته ی پر چرب را به کم چرب تغییر دادن دیده شده است که دو ماه لازم بود ت شرایط به روال اولیه خود برگردد.

اگر اخیراً در جشن شرکت کرده اید که غذاهای پرچرب خوردید سعی کنید غذاهای کم کالری را جایگزین آن کنید تا مغز شما نیز کمی استراحت کند.  

یک دیدگاه در “تاثیر عذای پر کالری بر عملکرد مغز و یادگیری

پاسخ دادن به هانیه کبیری لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.