تاثیر عذای پر کالری بر عملکرد مغز و یادگیری

ساینسفا: تحقیقاتی که اخیراً در مجله journal brain  به چاپ رسیده غذاهای پر کالری و پر چرب باعث خراب شدن

ادامه

ایا اسپرین بر روی سلول های سرطانی تاثیر گذار است؟

با توجه به آزمایشاتی که اخیرا انجام شده دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استفاده از آسپرین برای کاهش  رشد

ادامه